Bắc Ninh

• 275 Trần Hưng Đạo - Tp. Bắc Ninh . SĐT : 0903.289.451

• Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh. SĐT : 0974.663.988