Hải Dương

• 76 Phạm Ngũ Lão - Tp. Hải Dương SĐT : 0903.289.451

• 18 Nguyễn Thái Học - Sao Đỏ - Chí Linh - Hải Dương