Lai Châu

• 249 Trần Phú - Tân Phong - Thị xã Lai Châu. SĐT : 0962.886.838