Phú Thọ

• 1566 Đại Lộ Hùng Vương - TP Việt Trì - Phú Thọ