Miền Nam

◊ Lâm Đồng


• 734 Hùng Vương - Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng 


 ◊ Bình Dương


 125 Lý Thường Kiệt - Dĩ An - Bình Dương