Miền Trung

◊ Thanh Hóa

299 Tống Duy Tân - Thành phố Thanh Hóa. SĐT: 01234.199.586

 

◊ Quảng Nam

• 49 Trần Cao Văn - Tam Kỳ - Quảng Nam. SĐT 0905.702.289


◊ Kom Tum

• 102B Trần Phú - TP. Kom Tum

• 71 Hoàng Văn Thụ - TP. Kom Tum